Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể phát trực tiếp ở chế độ 4K UHD không?