Gói StreamYard Doanh nghiệp có ba cách riêng biệt để đảm bảo chương trình của bạn luôn được phát trực tiếp hoàn hảo. Sau đây là các cách bảo vệ chương trình phát trực tiếp của bạn.

Chống ngắt kết nối

Điều này có nghĩa là, nếu đường truyền internet của bạn bị ngắt kết nối thì chương trình vẫn tiếp tục phát trực tiếp để bạn có thể tham gia lại khi có kết nối trở lại, hoặc một người đồng chủ trì có thể tiếp quản. thay vì bị cản trở nếu chương trình bị dừng do mất kết nối Internet


Sao lưu chương trình phát trực tiếp

StreamYard tự động kết nối bạn với nguồn cấp dữ liệu RTMP dự phòng nếu nguồn cấp dữ liệu đầu tiên của bạn bị ngắt kết nối vì bất kỳ lý do gì! Có 2 điểm cuối RTMP khác nhau (RTMP & RTMP dự phòng). Tất cả những quy trình này đều diễn ra trong nền và bạn không cần thực hiện thao tác nào!


Bảo vệ máy chủ

Còn được gọi là Dự phòng khi máy chủ không thành công. Khi người dùng tham gia một phòng thu, máy chủ của chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý. Nếu bất kỳ máy chủ nào trong số các máy chủ phòng thu đó gặp sự cố, chúng tôi sẽ định tuyến lại tất cả các dữ liệu tới máy chủ mới. Đây là sự cố hãn hữu và người dùng và khán giá đều sẽ không nhận ra được.

Bạn có muốn các chương trình phát trực tiếp của mình được Bảo vệ chống ngắt kết nối & Bảo vệ máy chủ không? Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Gói StreamYard Doanh nghiệp. 

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

11 trên 13 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.