Điều gì sẽ xảy ra khi nâng cấp lên tài khoản Doanh nghiệp?

Tài khoản StreamYard của bạn

  • Nếu bạn đã có sẵn một tài khoản StreamYard (Miễn phí/Cơ bản/Chuyên nghiệp/Cao cấp/Phát triển) và đang nâng cấp lên gói Doanh nghiệp, các bản ghi cũ và tài sản thương hiệu của bạn đều sẽ được lưu lại!
  • Sau khi nâng cấp, tài khoản hiện tại của bạn sẽ trở thành Không gian làm việc đầu tiên cho cả nhóm (được đặt tên mặc định là "Chương trình đầu tiên").
  • Bạn vẫn có thể truy cập chương trình phát trực tiếp và bản ghi cũ thông qua trang Chương trình phát trực tiếp và bản ghi trước đây của không gian làm việc này.
  • Bạn vẫn có thể truy cập các công cụ thương hiệu (logo/lớp phủ/đoạn video/v.v.) trong phòng phát sóng được tạo ở không gian làm việc này.
  • Để sử dụng ở đó, bạn không cần phải tải lại công cụ thương hiệu lên không gian làm việc khác.

Tài khoản StreamYard của thành viên trong nhóm

  • Ngay cả khi thành viên cùng nhóm được mời đã có tài khoản StreamYard từ trước, chương trình phát trực tiếp và bản ghi cũ của họ cũng như công cụ thương hiệu cũng không được chuyển sang nhóm doanh nghiệp mới.
  • Họ vẫn có thể truy cập tài khoản cá nhân cùng với các chương trình phát trực tiếp và bản ghi cũ, công cụ thương hiệu của mình bằng cách sử dụng hộp thả xuống ở góc trên bên phải trang tổng quan để chuyển trở lại nhóm.
    mceclip0.png

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

17 trên 22 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.