Giờ đây, bạn có thể chia sẻ bản ghi phát trực tiếp của mình với StreamYard! Tất cả các luồng phát trong gói trả phí đều được ghi lại và có thể được chia sẻ trực tiếp từ StreamYard. Bạn không cần phải tải xuống nữa! 

Làm thế nào để chia sẻ bản ghi?

  1. Đi tới trang tổng quan Các luồng và bản ghi trước đây.
  2. Nhấp vào 3 dấu chấm ở bên phải của chương trình phát sóng trước đây và nhấp vào "Chia sẻ".
    Screenshot 2024-01-14 at 9.10.06 PM.png
  3. Sao chép liên kết được hiển thị bằng cách nhấp vào nút "Sao chép liên kết", sau đó chia sẻ với khán giả hoặc khách mời của bạn!
    share recording 2.jpeg

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

84 trên 121 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.