Gói StreamYard Doanh nghiệp cho phép bạn quản lý nhóm của mình, tăng cường hợp tác và hợp lý hóa sản xuất. Thêm các thành viên trong nhóm với các vai trò và quyền khác nhau để vừa có tổ chức vừa duy trì quyền kiểm soát. Thiết lập Không gian cho mỗi chương trình, nơi các thành viên trong nhóm được ủy quyền có thể truy cập các tài sản kỹ thuật số, chạy các chương trình đồng thời và hơn thế nữa.

Các vai trò Quản trị viên, nhà sáng tạođồng chủ trì mới cho phép bạn cấp quyền kiểm soát cho những người cần và hạn chế quyền với những người không cần. Tránh các rủi ro hàng ngày; điều phối và sản xuất các luồng trực tiếp của bạn một cách dễ dàng. Cấp phép cho người có thể thêm kênh đích, thiết lập phòng thu, tải xuống chương trình phát sóng và hơn thế nữa.

Người đồng chủ trì không được tính là sử dụng một chỗ ngồi trong gói doanh nghiệp.

Vai trò - Cấp hoặc hạn chế quyền truy cập

Chủ sở hữu Quản trị viên Nhà sáng tạo Đồng chủ trì
Quản lý thanh toán
Thêm thành viên nhóm/chỉ định vai trò
Tạo/quản lý không gian làm việc
Tạo/kết thúc chương trình phát sóng
Truy cập thư viện video
Tải lên/quản lý tài sản thương hiệu
Tạo/quản lý biểu ngữ
Tạo/xóa thư mục thương hiệu
Thêm/xóa kênh đích 
Thay đổi chủ đề
Gửi bình luận đến kênh đích
Hiển thị bình luận/banner
Thêm/gỡ bỏ diễn giả
Thêm/xóa video và chia sẻ màn hình
Hiển thị tài sản thương hiệu (logo, lớp phủ, nền)
Sử dụng Công cụ sự kiện tặng quà

Bạn có thể gán vai trò bằng cách nhấp vào thành viên và sử dụng menu thả xuống trong tab Thành viên

ezgif.com-gif-maker__2_.gif

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

58 trên 73 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.