Chuyến đến nội dung chính

StreamYard có hỗ trợ Linux không?