Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng micrô rời trên iPhone/iPad của mình không?