Có! Bạn có thể thêm chú thích cho các đoạn video ngắn được tạo trong StreamYard. Cách thêm chú thích cho phép chú thích xuất hiện trong các video trên những nền tảng mà bạn đăng lên. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng này tại đây.

Chúng tôi chưa có chú thích tích hợp sẵn cho các chương trình phát trực tiếp trên StreamYard, nhưng Facebook, YouTube và LinkedIn sẽ thêm chú thích vào chương trình phát trực tiếp của bạn. Ngoài ra, bạn có thể trả phí để có thể thêm phụ đề sau khi phát trực tiếp bằng phần mềm như Rev.com

Google Chrome cũng có tính năng chú thích trực tiếp được tích hợp sẵn để hiển thị phụ đề cục bộ trong StreamYard.
Để xem cách bật tính năng này, hãy nhấp vào đây.

Đây là cách để bật/tắt phụ đề trên Facebook.

Đây là cách bật/tắt chú thích trên YouTube. 

Đây là cách để bật/tắt phụ đề trên LinkedIn.

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

100 trên 136 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.