Cách tải thủ công ảnh bìa lên Sự kiện Facebook

Khi lên lịch phát sóng qua StreamYard, bạn có thể tải Ảnh bìa/Hình thu nhỏ tùy ý trực tiếp trên StreamYard khi tạo chương trình phát trực tiếp! Tuy nhiên, bạn cũng có thể tải trực tiếp trên Facebook, nếu muốn. 

Tạo chương trình phát trực tiếp, chọn Kênh đích YouTube của bạn và đánh dấu vào ô Lên lịch cho sau này. Ảnh chụp màn hình

Sau khi chương trình phát trực tiếp của bạn được lên lịch trên StreamYard, hãy chuyển đến bài đăng sự kiện phát trực tiếp sắp tới bằng cách nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên cạnh chương trình phát trực tiếp, sau đó nhấp vào Xem trên Facebook.

Ảnh chụp màn hình

3.  Trên trang sự kiện, nhấp vào Chỉnh sửa

Ảnh chụp màn hình

Ở bảng bên trái, nhấp vào Next (Tiếp) cho đến khi đến phần Additional Details (Chi tiết bổ sung). Nhấp vào Upload Cover Photo  (Tải lên ảnh bìa) và tải lên ảnh bạn chọn. 

Ảnh chụp màn hình

Sau khi bạn tải ảnh lên, nhấp vào Update (Cập nhật) ở dưới cùng để cập nhật sự kiện. 

Ảnh chụp màn hình

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.