Thông tin quan trọng

  • Vào ngày 15 tháng 7 năm 2024, X (Twitter) đã công bố rằng người dùng phải đăng ký gói Premium của Twitter mới có thể phát trực tiếp đến X. Nếu bạn đã đáp ứng yêu cầu này nhưng vẫn không thể phát trực tiếp, hãy thử xóa bộ nhớ tạm và cookie, xóa kênh đích này khỏi SY, sau đó thêm trở lại. 
  • X (Twitter) hiện chưa hỗ trợ lên lịch trước hay gửi tin nhắn từ bên trong phòng thu StreamYard đến chương trình phát trực tiếp của bạn.

Hướng dẫn bắt đầu phát trực tiếp đến X

  1. Truy cập trang kênh đích và nhấp vào Thêm kênh đích > nhấp vào X (Twitter)
  2. Nếu được yêu cầu, nhấp vào Authorize app (Cho phép ứng dụng) để cho phép StreamYard truy cập vào tài khoản X (Twitter) của bạn.
  3. Truy cập Trang chủ, nhấp vào Tạo, và chọn kênh đích X (Twitter) của bạn.
  4. Đặt tên cho chương trình phát trực tiếp, rồi nhấp vào Tạo chương trình phát trực tiếp. Bạn đã sẵn sàng!

    Screenshot 2023-12-17 at 7.32.00 PM.png

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể lên lịch phát trực tiếp đến X (Twitter) không?

Hiện tính năng lên lịch phát trực tuyến trên X (Twitter) chưa khả dụng với hầu hết người dùng. Người dùng đã xác minh có quyền truy cập vào Media Studio Producer (Nhà sản xuất phòng thu phương tiện), cho phép người dùng lên lịch phát trực tiếp khi sử dụng phiên bản X (Twitter) trên máy tính và phát trực tiếp đến đó với thông tin RTMP của chương trình phát trực tiếp. Bạn có thể thực hiện việc này với tính năng RTMP tùy chỉnh của StreamYard. 

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

57 trên 136 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.