StreamYard cho phép bạn tải xuống các bản âm thanh riêng biệt trên đám mây cho từng người tham gia trong chương trình phát trực tiếp của bạn để giúp khâu biên tập hậu kỳ trở nên dễ dàng hơn.

Các bản âm thanh riêng biệt là gì?

Mọi nguồn âm thanh trong chương trình phát sóng của bạn sẽ được ghi lại dưới dạng tệp âm thanh riêng biệt. Các nguồn này bao gồm âm thanh từ khách của bạn, chia sẻ màn hình, tệp video cục bộ và đoạn video.  Tên tệp được đặt dựa trên tên người tham gia/tên tệp video của bạn và bao gồm dấu thời gian xuất hiện trong chương trình phát sóng.

Lưu ý: Các bản âm thanh riêng lẻ chỉ có sẵn trên Gói Pro

Làm cách nào để bật từng bản âm thanh? 

Tạo hoặc vào phòng thu, nhấp vào Cài đặt, sau đó chuyển đến Bản ghi and vào đánh dấu vào ô Ghi một tệp âm thanh riêng biệt cho từng người tham gia Bạn phải thực hiện thao tác này trước khi phát trực tiếp hoặc ghi lại. Nếu bạn đã bật Bản ghi cục bộ, cài đặt này sẽ mặc định được bật.

mceclip1.png

Làm thế nào để tải xuống các bản âm thanh riêng biệt?

1. Sau khi buổi phát sóng của bạn kết thúc, hãy nhấp vào Chia sẻ, sau đó nhấp vào Tải xuống bản ghi.
mceclip1.png

2. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng Bản ghi cục bộ làm phương thức chính để ghi lại Video và Âm thanh của từng người tham gia. Như vậy, các bản ghi riêng lẻ sẽ được gắn nhãn là "bản ghi âm dự phòng" trong cửa sổ tải xuống. Nhấp vào Tải xuống. Âm thanh của mỗi người tham gia sẽ được tải xuống dưới dạng tệp WAV và âm thanh của mỗi nội dung video sẽ là tệp MP3.

mceclip2.png
Lưu ý: Các tệp này không được ghi cục bộ mà được ghi trên đám mây. 

Tên của từng tệp âm thanh có ý nghĩa gì?

Các tệp âm thanh riêng lẻ được đặt tên kèm dấu thời gian và tên của người dùng/video sẽ có âm thanh đó.
Dấu thời gian sẽ ở định dạng "giờ;phút;giây;mili giây".
Ví dụ: "01;48; 03; 44_Geige.wav" có nghĩa là âm thanh của Geige được thêm vào chương trình phát trực tiếp tại thời điểm 1 giờ, 48 phút, 3 giây, 44 mili giây.

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

69 trên 87 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.