Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng máy tính bảng Amazon Fire để chạy StreamYard không?