Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng camera PTZ có hỗ trợ NDI trên StreamYard không?