Nếu người xem chương trình phát trực tiếp của bạn làm gián đoạn chương trình bằng cách gửi tin rác hoặc đăng bình luận không thích hợp, bạn có thể đưa họ vào "chế độ chờ" trong 5 phút. Từ phòng thu StreamYard, nhấp vào 3 dấu chấm trên bình luận bạn muốn đưa vào chế độ chờ, sau đó nhấp vào Đưa người dùng vào chế độ chờ. Họ sẽ được thông báo về chế độ chờ 5 phút, và thời gian này có thể được gia hạn nếu cần. Sau khi hết thời gian chờ này, họ sẽ có thể tiếp tục bình luận. Tính năng này chỉ khả dụng với những bình luận được đăng trên YouTube.

Screenshot 2023-11-04 at 4.11.06 PM.png

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

103 trên 139 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.