Tôi không thấy bình luận trên phần phát lại trực tiếp trên YouTube của tôi, tôi có thể tìm những bình luận đó ở đâu?

Cuộc trò chuyện trực tuyến trên YouTube có thể mất đến 24 giờ sau khi chương trình phát trực tiếp kết thúc mới xuất hiện trên video YouTube Live của bạn. Miễn là video của bạn được đặt ở chế độ công khai khi bạn phát trực tiếp và bạn đã bật Trò chuyện trực tiếp trên kênh của mình, các bình luận trực tiếp sẽ hiển thị sau khi YouTube xử lý video.

Cũng có thể kênh của bạn không bật tính năng Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp. Sau đây là cách đảm bảo tính năng này được bật hoặc bật trở lại cho các chương trình phát trực tiếp sau này:

  1. Chuyển đến Trang tổng quan YouTube Trực tiếpcủa bạn.
  2. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở phía trên bên phải.mceclip0.png
  3. Nhấp vào Customization (Tùy chỉnh), đánh dấu chọn mục Live chat replay (Phát lại cuộc trò chuyện trực tuyến), rồi nhấp vào SAVE (LƯU).mceclip1.png

Từ nay, các chương trình phát sóng sắp tới của bạn sẽ có phần phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp khi xem lại chương trình phát trực tiếp của bạn!

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

468 trên 1047 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.