Chuyến đến nội dung chính

Tôi phải làm gì nếu không thể tìm thấy chương trình phát sóng của mình trên kênh YouTube sau khi phát trực tiếp?