Chuyến đến nội dung chính

Tôi phải làm gì nếu không tìm thấy chương trình phát trực tiếp của mình trên kênh YouTube sau khi phát trực tiếp?