Chuyến đến nội dung chính

Với StreamYard, tôi có thể phát trực tiếp và ghi lại bao nhiêu giờ?