Chuyến đến nội dung chính

Mỗi lần phát trực tiếp của tôi trên StreamYard có thể kéo dài bao nhiêu giờ?