Làm cách nào để tạo lớp phủ và các loại đồ họa khác?

Bạn có thể tạo lớp phủ, hình nền, logo và bất kỳ loại đồ họa nào khác trong các chương trình như Canva, Photoshop và Figma.

Chúng tôi có hướng dẫn dễ thực hiện về cách sử dụng Figma tại đây:

Vui lòng nhấp vào đây để truy cập mẫu được sử dụng trong bản minh họa ở trên. Ngoài ra, bạn có thể tìm thông tin về kích cỡ tệp và kích thước yêu cầu tại đây

Nếu bạn muốn nhờ người khác làm thay, hãy cân nhắc tham khảo StreamerTemplates. StreamerTemplates cung cấp nhiều lựa chọn, bao gồm cả các mẫu miễn phí và trả phí.

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

121 trên 212 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.