Truy cập camera trên thiết bị Mac

Trên máy Mac, trình duyệt của bạn có thể mất quyền truy cập vào camera và micrô.

 1. Trên máy Mac của bạn, nhấp vào biểu tượng Apple ở trên cùng bên trái >System Preferences (Tùy chọn hệ thống)>Security & Privacy (Bảo mật & Quyền riêng tư).
 2. Nhấp vào Privacy (Quyền riêng tư)
 3. Nhấp vào Camera
 4. Đánh dấu vào ô bên cạnh trình duyệt của bạn
  Nếu ô này đã được đánh dấu chọn, hãy bỏ chọn và chọn lại
  mceclip0.png
 5. Nhấp vào Microphone (Micrô)
 6. Đánh dấu vào ô bên cạnh trình duyệt của bạn
  Nếu ô này đã được đánh dấu chọn, hãy bỏ chọn và chọn lại
 7. Khởi động lại trình duyệt của bạn

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

1790 trên 3034 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.