StreamYard không nhận ra webcam ảo của tôi

Bạn không thể chọn Webcam ảo làm tùy chọn camera trong StreamYard? Có khả năng điều đó có nghĩa là trình duyệt của bạn không thể truy cập camera này. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên thử các bước sau:

  1. Hãy thử mở một cửa sổ ở chế độ riêng tư trong trình duyệt để truy cập camera. 
  2. Cập nhật trình duyệt, sau đó thoát hẳn rồi khởi động lại trình duyệt. 
  3. Thử dùng một trình duyệt khác để truy cập camera (Firefox thay cho Google Chrome hoặc ngược lại).
  4. Kiểm tra để đảm bảo phần mềm camera ảo đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. 
  5. Một số phần mềm camera web ảo còn yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn sau khi cài đặt lần đầu. Vì vậy, nếu bạn vừa mới cài đặt camera web ảo, hãy thử khởi động lại máy tính!

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

114 trên 506 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.