Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để phát nhạc nền hoặc chia sẻ âm thanh từ chương trình máy tính?