Tại sao phòng thu lại hiện thông báo là tôi đã sử dụng hết dung lượng?

Khi bạn bật Bản ghi cục bộ trong phòng thu, StreamYard sẽ lưu một phiên bản video của từng người tham gia vào thẳng bộ nhớ cục bộ của trình duyệt trên thiết bị của họ. Điều này có nghĩa là, để lưu tệp video, bạn sẽ phải có đủ dung lượng lưu trữ trên máy tính. 

Bạn thấy thông báo cho biết "Bạn sắp hết dung lượng lưu trữ trên thiết bị này"?
Screenshot 2024-05-09 at 11.16.49 AM.png

Sau đây là một số thông tin mà bạn nên kiểm tra

Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị

Bạn phải có dung lượng trống tối thiểu 5GB trên ổ cứng máy tính để đảm bảo bản ghi cục bộ được lưu thành công. Hãy kiểm tra để đảm bảo bạn có đủ dung lượng trống. 

Cách kiểm tra dung lượng trên Windows

 1. Chọn nút Start (biểu tượng Windows), sau đó nhấp vào Settings (Cài đặt). 
 2. Nhấp vào System (Hệ thống), sau đó chọn Storage (Lưu trữ). 

Cách kiểm tra dung lượng trên Mac

 1. Ở góc trên bên phải màn hình Mac, nhấp vào biểu tượng Apple để mở menu Apple. Nhấp vào System Settings (Cài đặt hệ thống), sau đó chọn General (Cài đặt chung). 
 2. Nhấp vào Storage (Lưu trữ). 

Cách kiểm tra dung lượng trên iPhone

 1. Nhấp vào ứng dụng Settings (Cài đặt) trên điện thoại. 
 2. Chuyển đến mục General (Chung) -> [Device] Storage (Dung lượng [thiết bị]).

Cách kiểm tra dung lượng trên Android

 1. Tại màn hình chính, chọn Apps (Ứng dụng) hoặc vuốt lên để xem các ứng dụng.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Device maintenance (Bảo trì thiết bị) hoặc Device care (Chăm sóc thiết bị). Nếu bạn không thấy màn hình này, hãy chuyển sang bước 4.
 4. Chọn Storage (Dung lượng) (bạn có thể phải cuộn xuống một chút)

Nếu bạn không có đủ ít nhất 5GB dung lượng trống trên thiết bị, bạn sẽ phải xóa bớt tệp hoặc ứng dụng để có thêm dung lượng trống.

Đảm bảo bạn không sử dụng chế độ Ẩn danh hay Riêng tư để tham gia phòng thu

Nếu bạn sử dụng chế độ "Ẩn danh" hoặc "Riêng tư" trong trình duyệt để tham gia phòng thu StreamYard, điều này sẽ làm giảm đáng kể dung lượng trống mà StreamYard được phép truy cập để lưu bản ghi cục bộ. Hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo bạn đang sử dụng cửa sổ thông thường trong trình duyệt. Chrome và Firefox sẽ hiển thị biểu tượng "Ẩn danh" hoặc "Duyệt web riêng tư" ở góc trên bên phải của cửa sổ riêng tư. 

Screenshot 2024-05-09 at 11.53.07 AM.pngScreenshot 2024-05-09 at 11.53.14 AM.png

Việc sử dụng trình duyệt có hạn chế bảo mật mức độ cao như trình duyệt Brave hoặc Duck duck go cũng có thể ảnh hưởng đến hạn mức lưu trữ. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng Google Chrome và Firefox. 

Mẹo: Trên Chrome, bạn có thể kiểm tra dung lượng trống của trình duyệt bằng cách truy cập địa chỉ: chrome://quota-internals/ trong một tab mới. 
Screenshot 2024-05-09 at 11.55.28 AM.png

Đảm bảo bạn đã tắt tùy chọn "Delete data sites have saved to your device when you close all windows" (Xóa dữ liệu mà trang đã lưu vào thiết bị khi đóng tất cả cửa sổ). 

Nếu tùy chọn cài đặt này được bật trong trình duyệt, điều này cũng sẽ làm giảm đáng kể hạn mức dung lượng mà StreamYard được truy cập. 

Trong Chrome

 1. Ở phía trên bên phải, nhấp vào More (Thêm)  More and then Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Privacy and security (Quyền riêng tư và bảo mật) and then Site settings (Cài đặt trang).
 3. Nhấp vào Additional content settings (Cài đặt nội dung khác) and then On-device site data (Dữ liệu trang trên thiết bị).
 4. Chọn Allow sites to save data on your device (Cho phép trang lưu dữ liệu trên thiết bị).

Trong Firefox

 1. Nhấp vào biểu tượng ba vạch thẳng ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Settings (Cài đặt)
 2. Chọn bảng Privacy & Security(Quyền riêng tư & bảo mật) rồi vào mục History (Lịch sử).
 3. Trong menu thả xuống bên cạnh Firefox will (Firefox sẽ), chọn Use custom settings for history (Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử)
 4. Đảm bảo đã tắt tùy chọn Clear history when Firefox closes (Xóa lịch sử khi đóng Firefox). 

Vẫn gặp sự cố? Bạn có thể gửi yêu cầu để liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.