Chúng tôi xin vui mừng thông báo về sự ra mắt của Bảng điều khiển bản ghi! Bảng điều khiển bản ghi cho phép người chủ trì tạm dừng/tiếp tục, khởi động lại và hủy bản ghi trong phòng ghi. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn và kiểm soát tốt hơn trong các phiên ghi cũng như giảm thiểu thời gian xử lý hậu kỳ!

Bảng điều khiển bản ghi hoạt động như thế nào?

Nếu phòng thu chưa thiết lập kênh đích nào, thì về cơ bản đó là phòng ghi. Sau khi bắt đầu ghi, bạn sẽ thấy một bộ các nút điều khiển ở đầu phòng thu, bên cạnh nút "Ghi". Sau đây là chức năng của từng nút:

Hủy

Nhóm 1.png

Khi bạn nhấp vào biểu tượng thùng rác, quy trình ghi đang diễn ra sẽ bị hủy/xóa hoàn toàn và phòng thu quay lại trạng thái trước khi ghi.

Bắt đầu lại

Nhóm 2.png

Khi nhấp vào biểu tượng bắt đầu lại, quá trình ghi sẽ kết thúc và bản ghi mới được bắt đầu lại ngay.

Tạm dừng/Phát

Nhóm 3.png

Để bắt đầu hoặc dừng quá trình ghi, hãy nhấp vào biểu tượng Tạm dừng/Phát.

Câu hỏi thường gặp

Phòng ghi có thể tạm dừng trong bao lâu?
Bạn có thể tạm dừng phòng ghi trong tối đa 24 giờ! Quá trình ghi cũng sẽ kết thúc sau 24 giờ nếu phòng thu vẫn ở trong trạng thái tạm dừng.

Việc tạm dừng bản ghi có làm giảm dung lượng lưu trữ của tôi không?
Không. Việc tạm dừng bản ghi sẽ không ảnh hưởng đến dung lượng lưu trữ của bạn. Chỉ thời lượng thực tế của bản ghi mới được tính đến.

Tại sao tôi không thấy bảng điều khiển bản ghi?
Bảng điều khiển bản ghi chỉ xuất hiện khi quá trình ghi đã bắt đầu, và sẽ được ẩn nếu kênh đích được thêm vào phòng ghi. Nếu quá trình ghi hiện tại bị tạm dừng và có kênh đích được thêm vào, chương trình phát trực tiếp sẽ không tự động bắt đầu. mà sẽ bắt đầu sau khi người chủ trì nhấp vào nút Phát. Quá trình ghi sẽ tiếp tục khi người chủ trì nhấp vào nút Phát và phát trực tiếp chương trình phát trực tiếp.

Có tạm dừng và tiếp tục bản ghi cục bộ được không?
Có! Bảng điều khiển bản ghi cũng sử dụng cho bản ghi cục bộ. Như vậy có nghĩa là các đoạn video đã bị hủy hoặc những gì diễn ra trong phòng thu khi tạm dừng bản ghi sẽ không được ghi vào bản ghi cục bộ.

Có thể sử dụng phím nóng cho tính năng này không? 
Có! StreamYard có các phím nóng được thiết lập để tạm dừng, tiếp tục và hủy.

Khi tôi tạm dừng rồi lại bắt đầu ghi, nội dung có được lưu thành nhiều đoạn video riêng lẻ không? 
Không. Khi bạn tạm dừng và bắt đầu ghi tiếp nhiều lần, tất cả các đoạn video sẽ được lưu chung thành một bản ghi. 

Bảng điều khiển bản ghi có trên thiết bị di động không?
Có! Bạn có thể sử dụng tính năng này trên thiết bị di động. 

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

221 trên 234 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.