StreamYard cho phép bạn chỉnh sửa bản ghi của mình thành các video có thời lượng đến 2 giờ và đăng trực tiếp lên kênh YouTube và trang Facebook của bạn! Bạn cũng có thể chỉnh sửa bản ghi thành các video có thời lượng đến 20 phút để đăng lên LinkedIn!

Dưới đây là cách thực hiện

 1. Vào Thư viện video của bạn rồi nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa và đăng.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa và thay đổi mục đích ở góc trên bên phải.
  Ảnh chụp màn hình
 3. Chọn Video (16:9) ở bên trái.
  Nhóm 3.png
 4. Chỉnh sửa video. Hãy đảm bảo video có thời lượng dưới 2 giờ nếu bạn muốn đăng trực tiếp lên Facebook hoặc YouTube, và dưới 20 phút đối với LinkedIn. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Đăng!
  publish.png
 5. Chọn kênh đích mà bạn muốn đăng lên. Nếu chưa thêm kênh đích đó, bạn có thể nhấp vào nút + để thêm kênh đó làm kênh đích. Tìm hiểu thêm về việc thêm kênh đích tại đây.

  Repurpose destinations.jpeg
 6. Thêm Tiêu đề và Mô tả cho video, rồi nhấp vào Đăng để đăng video lên!
  Ảnh chụp màn hình

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đăng video dài hơn lên kênh YouTube, hồ sơ LinkedIn hoặc trang Facebook của tôi không?
Không. Hiện tại, bạn chỉ có thể đăng video có thời lượng tối đa 2 giờ lên YouTube và Facebook, và tối đa 20 phút lên LinkedIn. Nếu bạn muốn đăng video dài hơn, bạn có thể tải tệp trực tiếp xuống máy tính và tải trực tiếp lên nền tảng.

Tôi có thể đăng video dài lên kênh đích mạng xã hội khác ngoài YouTube, hồ sơ LinkedIn và trang Facebook không?
Không. Hiện tại, mới chỉ có những kênh đích này được hỗ trợ. 

StreamYard cho biết video đã được đăng thành công lên Trang Facebook và/hoặc hồ sơ LinkedIn của tôi, nhưng tôi không thấy video đó. Tại sao?
Video đăng lên Facebook và LinkedIn có thể mất vài phút mới hiển thị. Nếu video không hiển thị ngay, bạn có thể được chuyển hưởng. Nếu trường hợp này xảy ra, vui lòng chờ, quay lại StreamYard và thử lại sau chốc lát.

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

90 trên 97 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.