Nếu bạn thực hiện nhiều chương trình với StreamYard, bạn có thể sử dụng không gian của StreamYard để sắp xếp tài khoản một cách dễ dàng và tiện lợi! Không gian làm việc hiện chỉ áp dụng cho gói Doanh nghiệp.

Nếu bạn đã có sẵn một tài khoản StreamYard và đang nâng cấp lên gói Doanh nghiệp, các bản ghi cũ và tài sản thương hiệu của bạn đều sẽ được lưu lại. Sau khi nâng cấp, tài khoản hiện tại của bạn sẽ trở thành Không gian đầu tiên cho cả nhóm (được đặt tên mặc định là "Chương trình đầu tiên"). 

Tạo Không gian

Để tạo Không gian mới, hãy nhấp vào dấu + ở bên cạnh Không gian

Screenshot 2023-09-17 at 8.05.27 PM.png 

Tại đây, bạn có thể đặt tiêu đề cho Không gian mới, sau đó nhấp vào Tạo không gian

Screenshot_2023-03-10_at_11.35.32_AM.png

Bạn có thể nhấp vào nút Tạo để tạo chương trình phát sóng mới trong Không gian của mình. Các chương trình phát sóng và thư mục thương hiệu không được chia sẻ trên khắp các Không gian, do đó đây là cách tốt nhất để sắp xếp các chương trình phát trực tiếp của bạn nếu bạn thực hiện nhiều chương trình bằng StreamYard!

Quản lý Không gian

Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở bên cạnh Không gian rồi nhấp vào Cài đặt  để vào menu cài đặt. 

Screenshot_2023-03-10_at_12.05.22_PM.png

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa tên của không gian hoặc xóa hẳn khỏi tài khoản của bạn. 

Screenshot_2023-03-10_at_12.05.28_PM.png

Bản ghi của các chương trình phát sóng trước đây sẽ được sắp xếp trong thư viện video thành các thư mục cho từng không gian. Khi nhấp vào tên không gian, bạn sẽ vào được thư mục và xem/xóa bản ghi. 

Screenshot_2023-03-10_at_12.04.13_PM.png 

Bạn cũng có thể chọn cấp quyền cho một số thành viên trong Nhóm để họ chỉ truy cập một số không gian cụ thể. Điều hướng đến tab thành viên, sau đó nhấp vào Tất cả các không gian ở bên cạnh thành viên mà bạn chọn để gán không gian mà họ được truy cập. 

Screenshot_2023-03-10_at_12.06.40_PM.png

 

Câu hỏi thường gặp

Có cách nào để sao chép không gian không?

Không, hiện tại chưa có cách nào để sao chép không gian. 

Tôi có thể sao chép một trong các thương hiệu của tôi từ không gian làm việc này sang không gian khác không?

Không, thương hiệu trên các không gian là tách biệt và không thể sao chép đến không gian khác. 

Tôi có thể có bao nhiêu không gian trên gói Doanh nghiệp? 

Số lượng không gian trên chương trình của bạn có thể khác nhau tùy theo chi tiết gói của bạn với chúng tôi. Với gói Doanh nghiệp, tiêu chuẩn số lượng không gian là 30. 

Các kênh đích trên tài khoản của tôi có được dùng chung trên khắp các không gian không? 

Có, tất cả các kênh đích đã thêm vào tab kênh đích trên tài khoản của bạn đều được dùng chung trên khắp các không gian. 

 

 

 

 

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

4 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.