Tại sao tôi được yêu cầu hoàn tất bước Ủy quyền để đăng trên trang?

Để nâng cao trách nhiệm của Trang Facebook, Facebook sẽ yêu cầu những người quản lý các Trang có số người tiếp cận tiềm năng cao phải có sự ủy quyền thì mới được đăng bài viết với tư cách Trang.

Khi tìm cách đặt lịch phát sóng đến một trang, bạn có thể thấy thông báo lỗi hiển thị cho biết là "Bạn bị hạn chế thực hiện với tư cách Trang cho đến khi hoàn tất quy trình Ủy quyền đăng trên trang". 

Screen_Shot_2022-11-11_at_4.19.56_PM.png

Sau đây là cách khắc phục

Điều hướng đến trang cài đặt tài khoản Facebook (bạn nên đảm bảo đã chuyển sang Hồ sơ Facebook chính khi truy cập trang này) và nhấp vào View (Xem) ở bên cạnh Identity Confirmation (Xác nhận danh tính).

Screen_Shot_2022-11-11_at_4.22.48_PM.png

Cách thực hiện này sẽ mở ra ID Hub (Trung tâm giấy tờ tùy thân) của Facebook. Nhấn vào Get Started (Bắt đầu) để xác nhận danh tính của bạn.

Screen_Shot_2022-11-11_at_4.30.44_PM.png

Sau khi bạn hoàn tất xác nhận danh tính, hãy quay lại StreamYard. Lúc này, bạn có thể tạo thành công chương trình phát sóng đến trang của bạn!

 

 

Đã cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

21 trên 33 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.