ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กล้องใช้งานได้ แต่มองไม่เห็นตัวเอง