วิธีอัปโหลดรูปหน้าปกบนกิจกรรม Facebook ด้วยตนเอง

เวลาตั้งเวลาการออกอากาศผ่าน StreamYard คุณอัปโหลดรูปขนาดย่อ/รูปหน้าปกได้ตามใจใน StreamYard โดยตรงระหว่างสร้างสตรีม หากต้องการอัปโหลดไปยัง Facebook โดยตรงแทน ก็ทำได้

สร้างสตรีม เลือกสถานีปลายทาง Facebook แล้วติ๊กที่ช่องตั้งเวลาภายหลัง Screenshot

หลังจากตั้งเวลาสตรีมบน StreamYard แล้ว ให้ไปที่โพสต์กิจกรรมไลฟ์สตรีมที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยคลิก 3 จุดถัดจากสตรีมที่ต้องการ จากนั้นคลิกดูใน Facebook

Screenshot

3.  ในหน้ากิจกรรม ให้คลิกแก้ไข 

Screenshot

ที่แผงด้านซ้าย ให้คลิกต่อไปจนกว่าจะถึงส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกอัปโหลดรูปหน้าปก แล้วอัปโหลดรูปที่ต้องการ 

Screenshot

เมื่ออัปโหลดภาพแล้ว ให้คลิกอัปเดตด้านล่างเพื่ออัปเดตกิจกรรม 

Screenshot

ปรับปรุงเมื่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น