ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ใช้ไมโครโฟนภายนอกกับ Apple iPad/iPhone ได้ไหม?