ฉันใช้อินเทอร์เฟซเสียง/มิกเซอร์ แต่ StreamYard ไม่รู้จักไมค์

เนื่องจาก StreamYard เป็นระบบเบราว์เซอร์ ความสามารถในการจดจำและใช้อินเทอร์เฟซ/มิกเซอร์จึงเป็นไปตามความสามารถของเบราว์เซอร์ที่ใช้ 

ก่อนอื่น เช็คให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในช่อง 1 หรือ 2 ของอินเทอร์เฟซเสียง ซึ่งจะทำให้เบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่มีสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์ไมค์ได้ 

ไปที่เว็บไซต์ทดสอบไมค์ คลิกเช็คไมโครโฟน แล้วลองเลือกใช้อินเทอร์เฟซ/มิกซ์เซอร์จากตรงนั้น หากไม่สามารถใช้อุปกรณ์จากเว็บไซต์นั้นได้ อาจระบุเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น  (ขอแนะนำให้ลองใช้ Google Chrome และ Firefox)

เช็คให้แน่ใจว่าไดร์เวอร์ที่ดาวน์โหลดและอัปเดตลงในอุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ และถอดปลั๊ก/เสียบปลั๊กมิกเซอร์เข้าไปใหม่ 

ปรับปรุงเมื่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

81 จาก 233 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น