ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าจะมีความยาว/ใหญ่ได้แค่ไหน?